Energie prestatie en binnenklimaat ( EPB )  

De EPB-regelgeving is van toepassing op elk gebouw of deel van het gebouw met een afzonderlijk eindgebruik, als:

* de aanvraag werd ingediend na 01/01/2006;

* de uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw een stedenbouwkundige vergunning vereist;

* er in het gebouw energie verbruikt wordt voor de verwarming en/of de koeling voor menselijk gebruik.

De energieprestatieregelgeving verplicht:

* de bouwheer ten laatste 8 dagen voor de start van de werken een energieverslaggever aan te stellen;

* deze energieverslaggever het energieverbruik van een gebouw te berekenen, zoals het in werkelijkheid gebouwd is. Dat verslag moet alle bouwelementen en installaties die dit energieverbruik kunnen beïnvloeden, omvatten;

* de bouwheer een EPB-aangifte te doen ten laatste 6 maanden nadat het gebouw in gebruik is genomen.

Hierbij dient opgemerkt dat er voor de bouwheer administratieve boetes voorzien zijn indien de woning niet aan de EPB-regelgeving voldoet.

De verantwoordelijkheid van de verslaggever beperkt zich tot de correcte rapportering van de gebruikte materialen en de uitgevoerde werken.