Energie Prestatie Certificaten en Energieaudits  

Het uitwerken van gestandaardiseerde audits heeft meerdere doelstellingen.

Audits zijn een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen. Zij ondersteunen het beleid inzake de beheersing van het energieverbruik.

Gestandaardiseerde audits

* laten toe een onderlinge vergelijking te maken van gebouwen;

* geven een methode voor de certificering van bestaande gebouwen;

* zijn een hulpinstrument voor het nemen van beslissingen bij
renovaties.