home
Home  » EPC  » Voor publieke gebouwen

EPC voor publieke gebouwen  

Het decreet van 7 mei 2004, dat handelt over de eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat, vermeldt dat:

“In gebouwen waar overheidsdiensten en instellingen gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die daarom vaak door het publiek bezocht worden en die een gebruiksoppervlakte hebben die groter is dan 1000 m² moeten uiterlijk op 01/01/2009 over een Energie Prestatie Certificaat beschikken.

Dit certificaat dientop een voor het publiek zichtbare plaats uit te hangen.

Dit EPC ( Energie prestatie Certifcaat ) is gebaseerd op de gemeten ( werkelijke ) energieverbruiken over een periode van 12 maanden.

Voor verdere info kan u ons steeds contacteren op 0476/992469 of via info@enbo.be