Thermografie  

Met een infraroodcamera of warmtebeeldcamera kunnen oppervlaktetemperaturen in beeld gebracht worden

Deze techniek kan gebruikt worden voor

* Analyse van een gebouwschil
o Toestand van een bestaand gebouw evalueren
o Kwaliteitscontrole geplaatste isolatie nieuwbouw
o Luchtlekkages opsporen in combinatie met Blowerdoor
o Lekken opsporen

* Industriële toepassingen
o Controle elektrische installaties
o Controle mechanische componeneten