Energie in de bouwsector  

Energie is een kostbaar goed.

Zorgvuldig omspringen met de eindige energiebronnen die we hebben en waar mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie is een noodzaak om onze leefomgeving en leefkwaliteit voor volgende generaties te vrijwaren.

Ook de bouwsector is zich hiervan bewust en kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

Het gebouwgebonden energieverbruik bedraagt immers 36 à 40 % van het jaarlijkse primaire energieverbruik in Vlaanderen.

Het is de overheid dan ook niet ontgaan dat hierin een aanzienlijk besparingspotentieel aanwezig is.
Vandaar een nieuwe reeks maatregelen om dit doel te bereiken.

De recent goedgekeurde energieprestatieregelgeving legt daartoe een aantal voorwaarden op voor de realisatie van nieuwe gebouwen.

Zij vereist daarenboven op korte termijn een objectieve meting van het energieverbruik in gebouwen waarin openbare instellingen gevestigd zijn en zij legt dezelfde verplichting ook op voor panden die verhuurd of verkocht zullen worden in de nabije toekomst.

Deze EPB regelgeving is van kracht sinds 01/01/2006